🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Zajęcia stymulujące funkcje wzrokowe i słuchowe dla dzieci z klas "0"

PROGRAM ZAJĘĆ   

Cele główne:

 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • wspieranie rozwoju koncentracji uwagi,
 • wdrażanie do pracy w grupie.  

Obszary oddziaływań i stymulowanych funkcji:

 1. Ćwiczenia percepcji słuchowej:
 • ćwiczenia prawidłowego odbioru dźwięków – rozpoznawanie różnych dźwięków oraz strony, z której one dochodzą
 • odtwarzanie usłyszanych struktur dźwiękowych
 • szukanie rymów do usłyszanych wyrazów, dopieranie w pary obrazków, których nazwy się rymują
 • ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej
 • ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej
 • ćwiczenia pamięci słuchowej 
 1. Ćwiczenia percepcji wzrokowej:
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – układanie obrazków z części, wyszukiwanie takich samych elementów,
 • wyszukiwanie różnic w obrazkach
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej – odtwarzanie różnych znaków graficznych i szlaczków
 • ćwiczenia pamięci wzrokowej

Realizacja programu wspierana jest grami tematycznymi i zabawami ruchowymi. 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinię psychologa szkolnego/przedszkolnego stwierdzającą deficyty w obrębie funkcji percepcyjno-motorycznych.

Czas trwania zajęć: od 06.03.2023 r. – 29.05.2023 r.

Poniedziałek, godz. 16.00- 17.30 (godzina zakończenia zajęć jest uzależniona od tempa  pracy dzieci)              

Liczba uczestników – 8 osób

Zapisy na zajęcia: od 01.02.2023 r.

Zapisy: telefonicznie 22 760 – 24 – 97  lub osobiście w sekretariacie Poradni od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 16.00

Prosimy, aby dzieci zapisywane były przez rodziców lub opiekunów prawnych*

Zajęcia prowadzą: pedagog Małgorzata Zawadyl

          logopeda Monika Czerwińska

  

Skip to content