🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Informacje dla osób zgłaszających się do Poradni:

 • Pracownicy poradni wykonują swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, wyznanie, przynależność oraz sytuację materialną.
 • W poradni przestrzegamy prawa o ochronie danych osobowych oraz standardów i procedur wykonywania badań.
 • Nasi pracownicy przestrzegają zasad kodeksu etycznego, wynikającego z wykonywanego zawodu.
 • Wnikanie w osobiste sprawy klienta jest dopuszczalne w takim zakresie, jaki wynika z celów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Personel poradni jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie spotkań (zasada ta nie obowiązuje w takich przypadkach jak zagrożenie zdrowia i życia, podejrzenie lub wykrycie przemocy, wykorzystywania itp.).
 • W poradni przestrzegamy zasad:
  – Przekazywania informacji o przebiegu badania.
  – Przekazywania informacji o dziecku tylko osobom upoważnionym.
  – Uprzejmości, cierpliwości, a jednocześnie asertywności.
  – Nie przekraczania granic swoich kompetencji.
  – Poszanowania kompetencji innych specjalistów.
 • Nasi pracownicy mogą powstrzymać się od wykonywania czynności zawodowych, jeśli okoliczności zewnętrzne lub stan psychiczny czy fizyczny pracownika, mogą istotnie obniżyć poziom wykonywanej pracy lub zakłócić bezstronność osądu zawodowego.
Skip to content