🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Warsztaty ortograficzne

Warsztaty ortograficzne adresowane są do uczniów klas V – VI. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1,5 godziny. Program zakłada stosowanie różnorodnych metod i form pracy, które wspierają i uatrakcyjniają naukę ortografii.

CEL GŁÓWNY: Podniesienie poziomu znajomości zasad ortografii polskiej i doskonalenie sprawności ortograficznej podczas pisania.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Rozbudzanie zainteresowań ortograficznych uczniów i motywacji do poprawnego pisania;
 • Utrwalanie podstawowych zasad ortograficznych;
 • Umiejętność stosowania zasad ortograficznych w praktyce;
 • Wyjaśnianie poprawności pisowni wybranych wyrazów;
 • Uzasadnianie pisowni poprzez podawanie przykładów;
 • Doskonalenie umiejętności samokontroli podczas pisania tekstów;
 • Poszerzanie zasobu słownictwa uczniów;
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikiem ortograficznym oraz kształtowanie nawyku korzystania z niego;
 • Zachęcanie do samodzielnej pracy.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW: 

 1. Powtórzenie zasad pisowni „ó” i „u”.
 2. Ćwiczenia praktyczne – stosowanie poznanych zasad pisowni „ó” i „u”.
 3. Powtórzenie zasad pisowni „rz” i „ż”.
 4. Ćwiczenia praktyczne – stosowanie poznanych zasad pisowni „rz” i „ż”.
 5. Powtórzenie zasad pisowni „ch” i „h”.
 6. Ćwiczenia praktyczne – stosowanie poznanych zasad pisowni „ch” i „h”.
 7. Ćwiczenia praktyczne – stosowanie poznanych zasad pisowni „ó, u, rz, ch, h”.

Zajęcia prowadzą:  Małgorzata Fijałkowska – pedagog

                           Klaudia Romatowska – pedagog

Skip to content