🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Terapia grupowa dla dzieci ze zdiagnozowaną depresją.

  • Na terapię zapraszamy młodzież ze zdiagnozowaną depresją.
  • Terapia grupowa prowadzona jest na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce.
  • Zajęcia trwają od 3 października 2023 do 28 maja 2024 i będą się odbywać raz w tygodniu w wymiarze 120 minut.
  • Są to zajęcia dla dzieci ze zdiagnozowaną depresją posiadających aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza Psychiatrę (zaświadczenie ważne 3 miesiące, które należy dostarczyć do Poradni P-P w Zielonce do dnia 26.09.2023 r.)
  • W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, które w bieżącym roku ukończyły 15 r. ż. Grupa jest zamknięta i będzie liczyła 9 osób. Obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach. W razie choroby rodzic ma obowiązek poinformować poradnię o planowanej nieobecności w przeciwnym wypadku dziecko będzie skreślone z listy uczestników.
  • Zapisy na zajęcia trwają 26.09.2023 r. lub do wyczerpania miejsc.
  • Wszyscy chętni zgłaszają się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie.
  • Następnie po zapoznaniu się z dokumentacją dziecka, rodzice będą poinformowani o przyjęciu dziecka na zajęcia lub odmowie przyjęcia dziecka wraz z podaniem uzasadnienia.
  • Trapię prowadzi psycholog Małgorzata Grabowska

 

Skip to content