🏠 Poradnia Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: pppzielonka@wp.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Pracownicy Filii w Ząbkach

 • Katarzyna Przeździecka - kierownik filii, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

  Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalności: psychologia wychowawcza stosowana oraz psychoterapia. Ukończyła również Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych. Od 2011 roku jest także terapeutką integracji sensorycznej. W Poradni zajmuje się poradnictwem dla rodziców, diagnozą psychologiczną niepowodzeń szkolnych, prowadzi diagnozę i terapię rozwoju procesów integracji sensorycznej.

 • Elwira Szehidewicz - psycholog, terapeuta

  Jest psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, schematów osób dorosłych oraz schematów par i małżeństw. Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z psychologii wychowawczej (szkolnej, terapii rodzin i mediacji rodzinnych) oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży. Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Szpitalu Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu/k Warszawy, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sulejówku, Gimnazjach oraz Szkole Podstawowej w Warszawie i Ząbkach. Prowadzi prywatna praktykę psychoterapeutyczną. Poddaje swoją pracę stałej superwizji. Uczestniczy w szkoleniach zawodowych. Obecnie w trakcie szkoły terapii opartej na uważności i współczuciu. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.

 • Małgorzata Markowska - logopeda

  Absolwentka edukacji początkowej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Logopedycznego przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła wiele kursów doskonalących, których elementy wykorzystuje w swojej pracy. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci w wieku szkolnym. Prowadzi warsztaty usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w warszawskich przedszkolach początkowo jako wychowawca, następnie logopeda.

 • Magdalena Jaskólska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

  Absolwentka filologii polskiej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz socjoterapii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Jest także terapeutą integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w szkole jako terapeuta pedagogiczny, wychowawca oraz nauczyciel języka polskiego. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych oraz terapię rozwoju procesów integracji sensorycznej. Zajmuje się również konsultacjami dla rodziców dzieci z trudnościami w nauce.

Skip to content