🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Pracownicy Filii w Ząbkach

 • Katarzyna Przeździecka - kierownik filii, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

  Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalności: psychologia wychowawcza stosowana oraz psychoterapia. Ukończyła również Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych. Od 2011 roku jest także terapeutką integracji sensorycznej. W Poradni zajmuje się poradnictwem dla rodziców, diagnozą psychologiczną niepowodzeń szkolnych, prowadzi diagnozę i terapię rozwoju procesów integracji sensorycznej.

 • Katarzyna Biniszewska - logopeda, pedagog

  Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Ukończyła kierunek pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, a także Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedii. W poradni zajmuje się zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz diagnozą trudności szkolnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolu i szkołach podstawowych w klasach I – III (początkowo jako wychowawca, następnie również jako terapeuta i logopeda).

 • Marzena Dębczak-Biernacik - pedagog, terapeuta

  Ukończyła Wydział Pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością Pedagogiki Rewalidacyjnej. Jest także absolwentką Studiów Podyplomowych Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolu integracyjnym oraz w szkole z oddziałami integracyjnymi. Ukończyła szereg kursów i szkoleń, z których wykorzystuje w swojej pracy elementy pedagogiki Marii Montessori, Weroniki Sherborne, TUS-u oraz Terapii ręki. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 • Sylwia Frączek - psycholog

  absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (specjalność psychologia kliniczna, zdrowia, osobowości, psychoterapii), certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w warszawskich żłobkach, szkole podstawowej oraz poradni psychologiczno- pedagogicznej. Poszerzała wiedzę podczas licznych szkoleń, takich jak Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie, Kurs Podstawowy Terapii Systemowej, Terapia Dzieci i Młodzieży w nurcie poznawczo- behawioralnym. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną.

 • Agata Kowalska-Mańkowska - pedagog, terapeuta

  Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ukończyła kierunek Pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z trudnościami w uczeniu się matematyki. Prowadzi również zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, adresowane do uczniów szkół podstawowych.

 • Edyta Witkowska - logopeda

  Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej zintegrownej z nauczaniem przedszkolnym i logopedią, studiów podyplomowych na kierunku logopedia i podyplomowych studiów neurologopedycznych. Ukończyła wiele kursów doskonalących i szkoleń, których elementy wykorzystuje w swojej pracy. Pracuje, między innymi, metodą krakowską, prowadzi terapię miofunkcjonalną i wczesną interwencję logopedyczną. Interesuje się tematyką wybiórczości pokarmowej w ujęciu sensoryczno-motorycznym. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci. Prowadzi warsztaty usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną oraz warsztaty ortograficzne. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolach, szkołach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Skip to content