🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Wizyty w Poradni

Na pierwszą wizytę należy dostarczyć:

 • datę i miejsce urodzenia;
 • nr PESEL;
 • miejsce zamieszkania;
 • pełną nazwę i adres placówki.

 

Wizyty konsultacyjne:

 • Konsultacja psychologiczna dotyczy zazwyczaj trudności emocjonalnych, społecznych lub wychowawczych. Pierwsza konsultacja odbywa się bez obecności dziecka i obejmuje wstępną diagnozę sytuacji dziecka oraz poradę.
 • Konsultacja pedagogiczna dotyczy wsparcia dziecka w trudnościach edukacyjnych na terenie domu. Konsultacja taka odbywa się zazwyczaj po diagnozie przyczyn trudności szkolnych.
 • Konsultacja logopedyczna dotyczy pracy dziecka z rodzicem w domu pod kierunkiem specjalisty z poradni. Konsultacje odbywają się niecyklicznie – w miarę wolnych miejsc.

 

Wizyty diagnostyczne:

 • Na wizytę diagnostyczną należy dostarczyć wszelkie dokumenty dotyczące zgłaszanych trudności, takie jak:
  • książeczkę zdrowia, karty wypisowe, zaświadczenia, wyniki badań laboratoryjnych;
  • wyniki badań specjalistycznych (np. neurologicznych, laryngologicznych, aktualny wynik badania słuchu);
  • w przypadku trudności w pisaniu – wypracowania, zeszyty przedmiotowe, wytwory własne;
  • w przypadku uczęszczania na terapię (pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną i inne) – opinię osoby prowadzącej;
  • w przypadku trudności wychowawczych i dydaktycznych – opinię wychowawcy ze szkoły/przedszkola
 • Podczas wizyty diagnostycznej pracownik przeprowadza z dzieckiem testy. Takie spotkanie trwa około 2 godzin.
 • Dziecko przychodzące do poradni powinno być zdrowe, wypoczęte i najedzone.
 • Jeśli dziecko jest zaopatrzone w okulary lub aparat słuchowy – powinno je mieć przy sobie.
 • Po badaniu poradnia, na pisemny wniosek rodzica, może wydać informację o wynikach badania lub opinię z zaleceniami do pracy w domu i w szkole.
 • Każdorazowo, w przypadku, gdy dziecko nie może stawić się na zajęcia, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia poradni o nieobecności dziecka.

 

Wizyty terapeutyczne (działania postdiagnostyczne):

W miarę wolnych miejsc i zgodnie z procedurami dziecko może wziąć udział w terapii (stałe spotkania co tydzień, w konsultacji lub warsztatach). Jeśli dziecko zostało wytypowane do terapii indywidualnej lub grupowej w poradni, terminy wizyt zostają zaplanowane w uzgodnieniu z osobą prowadzącą.

Skip to content