🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Misja poradni

 • Udzielamy pomocy  psychologiczno – pedagogicznej, prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą.
 • Orzekamy w sprawach kształcenia i wychowania specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno  – wychowawczych.
 • Ofertę poradni kierujemy do dzieci, młodzieży, rodzin, nauczycieli, grup rówieśniczych.
 • Naszym zadaniem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania umiejętności społecznych.
 • Uczestniczymy w procesie integracji osób niepełnosprawnych w środowisku.
 • Zapewniamy profesjonalną i życzliwą pomoc. Służymy wiedzą i informacją.
 • Wspieramy kształtowanie umiejętności wychowawczych i społecznych rodziców i nauczycieli.
 • Promujemy zdrowy styl życia i działania profilaktyczne.
 • Doradzamy uczniom w wyborze kierunku kształcenia, zawodu, planowaniu kariery zawodowej.
 • Pomagamy w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności szkolnych.
 • Wspieramy funkcjonowanie dziecka i rodziny.
 • Uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z rozwojem dzieci i młodzieży oraz wychowaniem, pragniemy pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.
Skip to content