🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Zasady przyjmowania klientów:

  • Klient może zgłosić się do naszego specjalisty bez skierowania.
  • Osoby zgłaszające się na konsultację lub w celu uzyskania orzeczenia lub opinii proszone są o kontakt telefoniczny w godzinach pracy sekretariatu.
  • Poradnia przyjmuje dzieci zamieszkałe w rejonie (jeśli nie uczęszczają  do przedszkola/żłobka) oraz wszystkich uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego rejonu.
    • Rejon poradni w Zielonce obejmuje gminy: Marki, Kobyłka, Zielonka.
    • Rejon filii w Ząbkach obejmuje gminę Ząbki.
  • Osoby zgłaszające dziecko po raz pierwszy do poradni, prosimy o dostarczenie opinii ze szkoły, przedszkola, placówki na umówioną wizytę.
  • Należy informować poradnię (np. telefonicznie), jeśli klient nie może przybyć na wizytę w wyznaczonym terminie. Zwolnione miejsce może być wykorzystane przez inne dziecko.
Skip to content