Zasady przyjmowania klientów:

 • Klient może zgłosić się do naszego specjalisty bez skierowania.
 • Rejon naszej poradni obejmuje wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie Marek, Kobyłki, Zielonki, Ząbek i nie uczęszczające do przedszkola/żłobka oraz wszystkich uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego rejonu.
 • Osoby zgłaszające się po ORZECZENIE :
  • o potrzebie kształcenia specjalnego
  • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
  • o potrzebie indywidualnego nauczania
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
   proszone są o kontakt telefoniczny tel.22 760 24 97 ( w godzinach pracy sekretariatu pn – czw 8.00-16.00)
 • Informujemy, że od 4.11.2019r. zapisy na konsultacje lub badania w celu wydania opinii w naszej poradni odbywają się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA. KARTA ZGŁOSZENIA dotyczy wyłączenie zapisu na konsultacje lub badania w celu wydania opinii, jest do pobrania w poradni lub na stronie internetowej (dostępna od 30.10.2019r.). KARTĘ ZGŁOSZENIA można dostarczyć:
   • osobiście ( w godzinach pracy sekretariatu pon – czw 8.00-16.00)
   • e-mail na adres: pppzielonka@wp.pl (w tytule wiadomości : KARTA ZGŁOSZENIA)
  • Osoby zgłaszające dziecko po raz pierwszy do poradni, zobowiązane są dostarczyć opinię ze szkoły, przedszkola, placówki na umówioną wizytę.
  • Pracownik poradni będzie kontaktował się w celu wyznaczenia terminu badania/konsultacji. (przybliżony czas oczekiwania na kontakt ok. miesiąca)
 • Należy informować poradnię (np. telefonicznie), jeśli klient nie może przybyć na wizytę w wyznaczonym terminie. Zwolnione miejsce może być wykorzystane przez inne dziecko.