🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Historia

Historia Poradni zaczęła się w dniu 31 sierpnia 1981 r. kiedy to Kurator Oświaty i Wychowania w Warszawie powołał Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Zielonce, początkowo Poradnia mieściła się przy ul. Powstańców 8. Następnie przeniesiona ją na ul. Lipową do tzw.,,Dębinek”.

Pierwszym dyrektorem Poradni została pani Celina Skrzypiec.

W 1993 r. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W 1990 r. na potrzeby Poradni oddano budynek przy ul.Literackiej 20. W 1997 r. zredukowano ilość pomieszczeń należących do Poradni i część budynku zajął Ośrodek Pomocy Społecznej.

11 grudnia 2011r. Poradnia została przeniesiona do budynku przy ul. Inżynierskiej przy Zespole Szkół w Zielonce. Do listopada 2013r. Poradnia posiadała gabinet terenowy w Markach.

W latach 1992-97 funkcję dyrektora Poradni pełniła pani Magdalena Sadłek, w latach 1997- 2002 pani Renata Ulejczyk, w latach 2002 – 2017 pani Monika Kuc. Pani Hanna Buczyńska-Ciak pełniła funkcję dyrektora w okresie 1 września 2017 – 30 kwietnia 2018. W okresie maj – sierpień 2018 funkcję p.o. dyrektora pełniła pani Monika Kuc.

Od września 2018 r. funkcję dyrektora pełni pani Małgorzata Zawadyl

Skip to content