🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Zajęcia stymulujące funkcje wzrokowe i słuchowe dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Cele główne:

 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • wspieranie rozwoju koncentracji uwagi,
 • wdrażanie do pracy w grupie.

 

Obszary oddziaływań i stymulowanych funkcji:

 1. Ćwiczenia percepcji słuchowej:
 • ćwiczenia prawidłowego odbioru dźwięków – rozpoznawanie różnych dźwięków oraz strony, z której one dochodzą
 • odtwarzanie usłyszanych struktur dźwiękowych
 • szukanie rymów do usłyszanych wyrazów, dopieranie w pary obrazków, których nazwy się rymują
 • ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej
 • ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej
 • ćwiczenia pamięci słuchowej

 

 1. Ćwiczenia percepcji wzrokowej:
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – układanie obrazków z części, wyszukiwanie takich samych elementów,
 • wyszukiwanie różnic w obrazkach
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej – odtwarzanie różnych znaków graficznych i szlaczków
 • ćwiczenia pamięci wzrokowej

 

Realizacja programu wspierana jest grami tematycznymi i zabawami ruchowymi.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Czas trwania zajęć: 2.10.2023 r. – 5.02.2024 r. (oprócz ferii)

Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki w godzinach 16.00 – 17.30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1.

Liczba uczestników – 8 osób

Zapisy na zajęcia: do 21.09.2023 r.

Zapisy: telefonicznie 22 760 – 24 – 97  lub osobiście w sekretariacie Poradni od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 16.00

Prosimy, aby dzieci zapisywane były przez rodziców lub opiekunów prawnych*

 Zajęcia prowadzą: pedagog Małgorzata Zawadyl; logopeda Monika Czerwińska

 

Skip to content