🏠 Poradnia Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Zajęcia stymulujące funkcje wzrokowe i słuchowe dla dzieci 6-7 letnich.

PROGRAM ZAJĘĆ   

Cele główne:

 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • wspieranie rozwoju koncentracji uwagi,
 • wdrażanie do pracy w grupie.  

Obszary oddziaływań i stymulowanych funkcji:

 1. Ćwiczenia percepcji słuchowej:
 • ćwiczenia prawidłowego odbioru dźwięków – rozpoznawanie różnych dźwięków oraz strony, z której one dochodzą
 • odtwarzanie usłyszanych struktur dźwiękowych
 • szukanie rymów do usłyszanych wyrazów, dopieranie w pary obrazków, których nazwy się rymują
 • ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej
 • ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej
 • ćwiczenia pamięci słuchowej 
 1. Ćwiczenia percepcji wzrokowej:
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – układanie obrazków z części, wyszukiwanie takich samych elementów,
 • wyszukiwanie różnic w obrazkach
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej – odtwarzanie różnych znaków graficznych i szlaczków
 • ćwiczenia pamięci wzrokowej

Realizacja programu wspierana jest grami tematycznymi i zabawami ruchowymi. 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinię psychologa szkolnego/przedszkolnego.

Czas trwania zajęć: 21 luty 2022 r. – 30.05.2022 r.

Poniedziałek, godz. 14.00- 15.30 (godzina zakończenia zajęć jest uzależniona od tempa  pracy dzieci).                      

Liczba uczestników – 8 osób

Zapisy na zajęcia: 24.01.2022 r. – 11.02.2022 r.

Zapisy: telefonicznie 22 760–24–97  lub osobiście w sekretariacie Poradni od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 16.00

Prosimy, aby dzieci zapisywane były przez rodziców lub opiekunów prawnych*

Zajęcia prowadzą: pedagog Małgorzata Zawadyl, logopeda Monika Czerwińska

 

* Na zajęcia kwalifikowane będą dzieci, które miały już przeprowadzoną diagnozę psychologiczną i mają wskazania do wspierania funkcji poznawczych (funkcji słuchowych, wzrokowych, wspierania rozwoju, koncentracji uwagi, rozumienia poleceń). Diagnozy wykonane poza naszą poradnią należy złożyć w sekretariacie do dnia 11.02.2022 r.

  

 

Skip to content