🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z ADHD

Cele zajęć:

 • Zaznajomienie uczestników z informacjami nt. objawów ADHD i ich konsekwencji dla funkcjonowania dziecka, etiologii i typów ADHD, metod terapii.
 • Rozróżnianie zachowań wynikających z objawów od zachowań celowych.
 • Przedstawienie rodzicom praktycznych modeli i technik w pracy z dzieckiem z ADHD.
 • Nauczenie rodziców stosowania w/w technik poprzez zastosowania metod treningowych w trakcie warsztatów.
 • Zapoznanie rodziców z efektywnym modelem współpracy ze szkołą ( m. in. przekazanie wzoru zeszytu korespondencji )
 • Zwiększenie u rodziców samoświadomości uczuć towarzyszących codziennym trudnościom wychowawczym
 • Doskonalenie technik komunikacyjnych stosowanych przez rodziców w rozmowie z dzieckiem
 • Zapewnienie wsparcia emocjonalnego rodzicom oraz zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń i dyskusji

 

Czas trwania zajęć:

Zajęcia trwają od listopada 2022 do lutego 2022. Jednostka zajęciowa wynosi 2h odbywają się raz w tygodniu ( wtorek godzina 16.00). Warsztaty zaplanowane są na 8 spotkań.

Forma zajęć:
Zajęcia są prowadzone są w formie grupowej.

 

Odbiorcy zajęć:

Warsztaty adresowane są do rodziców dzieci w wieku 7-13 l  u których zdiagnozowano ADHD.

Liczebność grupy: max 9 osób

Oczekiwane efekty zajęć:

 • Przyswojenie podstawowej wiedzy na temat nadpobudliwości psychoruchowej
 • Nabycie umiejętności odróżniania zachowań związanych z ADHD od innych trudnych zachowań
 • Poznanie metod radzenia sobie z deficytami uwagi dzieci.
 • Wzrost kompetencji komunikacyjnych, nabycie umiejętności skutecznego wydawania poleceń.
 • Nabycie umiejętności stawiania wymagań i granic dziecku.
 • Poznanie konstruktywnych metod wychowawczych, wzmacniania zachowań pożądanych.
 • Nabycie umiejętności korygowania zachowań trudnych.
 • Umiejętność wdrożenia i dostosowania poznanych technik modyfikacji zachowań w środowisku domowym. 
 • Wzrost samoświadomości emocjonalnej.

 

 

Prowadzące

Magdalena Papoń-Grudzień

Małgorzata Grabowska

 

coś

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Cele zajęć:

 • Zaznajomienie uczestników z informacjami nt. objawów ADHD i ich konsekwencji dla funkcjonowania dziecka, etiologii i typów ADHD, metod terapii.
 • Rozróżnianie zachowań wynikających z objawów od zachowań celowych.
 • Przedstawienie rodzicom praktycznych modeli i technik w pracy z dzieckiem z ADHD.
 • Nauczenie rodziców stosowania w/w technik poprzez zastosowania metod treningowych w trakcie warsztatów.
 • Zapoznanie rodziców z efektywnym modelem współpracy ze szkołą ( m. in. przekazanie wzoru zeszytu korespondencji )
 • Zwiększenie u rodziców samoświadomości uczuć towarzyszących codziennym trudnościom wychowawczym
 • Doskonalenie technik komunikacyjnych stosowanych przez rodziców w rozmowie z dzieckiem
 • Zapewnienie wsparcia emocjonalnego rodzicom oraz zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń i dyskusji

 

Czas trwania zajęć:

Zajęcia trwają od listopada 2022 do lutego 2022. Jednostka zajęciowa wynosi 2h odbywają się raz w tygodniu ( wtorek godzina 16.00). Warsztaty zaplanowane są na 8 spotkań.

Forma zajęć: Zajęcia są prowadzone są w formie grupowej.

 

Odbiorcy zajęć: Warsztaty adresowane są do rodziców dzieci w wieku 7-13 l  u których zdiagnozowano ADHD.

 

Liczebność grupy:  max 9 osób

 

Oczekiwane efekty zajęć:

 

Przyswojenie podstawowej  wiedzy na temat nadpobudliwości psychoruchowej

Nabycie umiejętności odróżniania zachowań związanych z ADHD od innych trudnych zachowań

Poznanie metod radzenia sobie z deficytami uwagi dzieci.

Wzrost kompetencji komunikacyjnych, nabycie umiejętności skutecznego wydawania poleceń.

 

Nabycie umiejętności stawiania wymagań i granic dziecku.

 • Poznanie konstruktywnych metod wychowawczych, wzmacniania zachowań pożądanych.
 • Nabycie umiejętności korygowania zachowań trudnych.
 • Umiejętność wdrożenia i dostosowania poznanych technik modyfikacji zachowań w środowisku domowym. 
 • Wzrost samoświadomości emocjonalnej.

 

 

Prowadzące

Magdalena Papoń-Grudzień

Małgorzata Grabowska

 

Cele zajęć:

 • Zaznajomienie uczestników z informacjami nt. objawów ADHD i ich konsekwencji dla funkcjonowania dziecka, etiologii i typów ADHD, metod terapii.
 • Rozróżnianie zachowań wynikających z objawów od zachowań celowych.
 • Przedstawienie rodzicom praktycznych modeli i technik w pracy z dzieckiem z ADHD.
 • Nauczenie rodziców stosowania w/w technik poprzez zastosowania metod treningowych w trakcie warsztatów.
 • Zapoznanie rodziców z efektywnym modelem współpracy ze szkołą ( m. in. przekazanie wzoru zeszytu korespondencji )
 • Zwiększenie u rodziców samoświadomości uczuć towarzyszących codziennym trudnościom wychowawczym
 • Doskonalenie technik komunikacyjnych stosowanych przez rodziców w rozmowie z dzieckiem
 • Zapewnienie wsparcia emocjonalnego rodzicom oraz zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń i dyskusji

 

Czas trwania zajęć:

Zajęcia trwają od listopada 2022 do lutego 2022. Jednostka zajęciowa wynosi 2h odbywają się raz w tygodniu ( wtorek godzina 16.00). Warsztaty zaplanowane są na 8 spotkań.

Forma zajęć: Zajęcia są prowadzone są w formie grupowej.

 

Odbiorcy zajęć: Warsztaty adresowane są do rodziców dzieci w wieku 7-13 l  u których zdiagnozowano ADHD.

 

Liczebność grupy:  max 9 osób

 

Oczekiwane efekty zajęć:

 

Przyswojenie podstawowej  wiedzy na temat nadpobudliwości psychoruchowej

Nabycie umiejętności odróżniania zachowań związanych z ADHD od innych trudnych zachowań

Poznanie metod radzenia sobie z deficytami uwagi dzieci.

Wzrost kompetencji komunikacyjnych, nabycie umiejętności skutecznego wydawania poleceń.

 

Nabycie umiejętności stawiania wymagań i granic dziecku.

 • Poznanie konstruktywnych metod wychowawczych, wzmacniania zachowań pożądanych.
 • Nabycie umiejętności korygowania zachowań trudnych.
 • Umiejętność wdrożenia i dostosowania poznanych technik modyfikacji zachowań w środowisku domowym. 
 • Wzrost samoświadomości emocjonalnej.

 

 

Prowadzące

Magdalena Papoń-Grudzień

Małgorzata Grabowska

 

 

Skip to content