Przydział rejonów w roku szkolnym 2019/2020

PLACÓWKI NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZIELONCE

 

ZIELONKA

Lp. Placówka adres psycholog pedagog
1 Zespół Szkół ul. Inżynierska 1 E. Szałata M. Kuc
2 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Staszica 56 E. Król M. Zawadyl
3 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Powstańców 3 M. Waniewska M. Czerwińska
4 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wilsona 34/36 M. Waniewska A. Pielat
5 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Łukasińskiego 1/3 E. Ziemińska-Dąbrowska M. Fijałkowska
6 Niepubliczna SP Nr 48 Aktywności Twórczej ul. Krzywa 10 M. Waniewska A. Pielat
7  MOS   M. Papoń-Grudzień M. Kuc
8 Przedszkola WSZYSTKIE M. Waniewska


MARKI

Lp. Placówka adres psycholog pedagog
1 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Okólna 14 E. Ziemińska-Dąbrowska M. Fijałkowska
2 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 9 K. Przeździecka M. Jaskólska
3 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Pomnikowa 21 M. Papoń-Grudzień M. Czerwińska
4 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Duża 3 E. Król M. Jaskólska
5 Zespół Szkół nr 1 ul. Piłsudskiego 96 H. Buczyńska-Ciak M. Zawadyl
6 Zespół Szkół nr 2 ul. Wczasowa 5 E. Szałata M. Jaskólska
7 Prywatna SP nr 1 AD ASTRA ul. Piłsudskiego 93 E. Szałata A. Pielat
8 Katolickia SP 

Katolickie LO

ul. Piłsudskiego 248/252 E. Szałata M. Czerwińska
9 SP nr 11 Sióstr Rodziny Maryi ul. Kasztanowa 21 H. Buczyńska-Ciak M. Czerwińska
10 Przedszkola WSZYSTKIE K. Przeździecka


KOBYŁKA

Lp. Placówka adres psycholog pedagog
1 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Jezuicka 1 H. Buczyńska-Ciak A. Pielat
2 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Orzeszkowej 3/5 A. Zalewa A. Pielat
3 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Załuskiego 57 A. Zalewa A. Pielat
4 Ośrodek Rehabilitacyjno
-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW)
ul. Nadmeńska 8 a K. Przeździecka M. Kuc
5 Przedszkola WSZYSTKIE M. Papoń-Grudzień

 

ZĄBKI 

Lp. Placówka adres psycholog pedagog
1 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Piłsudskiego 35 A. Zalewa M. Kuc
2 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Batorego 11 E. Król M. Czerwińska
3 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kościelna 2 M. Papoń-Grudzień M. Fijałkowska
4 Publiczna Katolicka SP  im. ks. Jana Twardowskiego ul. 11 Listopada 4 E. Król M. Fijałkowska
5 Prywatna SP im. ks. Jerzego Popiełuszki ul. Piłsudskiego 95 c E. Król M. Fijałkowska
6 Przedszkola WSZYSTKIE E. Król