🏠 Poradnia Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: pppzielonka@wp.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Psychomotoryka

To zajęcia dla dzieci od 3-9 r.ż z dysharmonią rozwojową dotyczącą mowy, emocji, somatognozji.

 Cele:

Przez usprawnienie ciała, osiągnięcie ruchu dowolnego (tj. celowego) dziecko dochodzi stopniowo do panowania nad sobą, a to prowadzi do lepszego posługiwania się pamięcią, rozumowaniem i mową.

Główne założenia:

W terapii tej stymulacja do czynności interaktywnych polega na ćwiczeniach ruchowych w kontekście organizacji w przestrzeni i w czasie oraz na werbalizacji tych czynności w korzystnej sytuacji emocjonalnej.

 

Terapia przewiduje odbywanie przez okres 3-6 miesięcy kolejnych sesji (30-35 zajęć 2 razy tygodniowo, po półtorej godziny) w małej grupie rówieśników (3-4 dzieci). Ułatwia to proces uświadamiania sobie przez dziecko obrazu własnego ciała, przez porównanie, nieraz naśladownictwo (imitację pozycji), lub współzawodnictwo. Taka mała grupa dzieci, ćwicząca z dwiema osobami dorosłymi (jeden rehabilitant i jeden logopeda lub psycholog) powala na obserwację cech osobowości dziecka, jego relacji z otoczeniem i daje okazję do ich ewentualnej korekty.

 

Spodziewane efekty:

Zachowanie dziecka jest monitorowane w odniesieniu do stopniowego uzyskiwania własnej tożsamości i wypracowywania schematu ciała. Niektóre z tych dzieci po raz pierwszy doświadczają wyraźnego stawiania granic a także poczucia satysfakcji z wykonanego polecenia.

Prawie wszystkie dzieci biorące udział w tej terapii zaczynają odczuwać chęć i przyjemność z porozumiewania się z innymi dziećmi w atmosferze zabawy i intensywnego współdziałania.

Zajęcia te są zrozumiałą dla dziecka okazją do nauki nowych i skutecznych strategii funkcjonalnych.

Termin zajęć:

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w Poradni w Zielonce wg harmonogramu:

grupa I

wtorek godz. 14.00 – 15.30  

czwartek godz. 12.00 – 13.30  

grupa II

wtorek godz. 12.30 – 14.00  

czwartek godz. 15.00 – 16.30  

Osoby prowadzące zajęcia:

Monika Kuc

Monika Czerwińska

Małgorzata Zawadyl

Małgorzata Markowska

Skip to content