Misja poradni

 • Udzielamy pomocy  psychologiczno – pedagogicznej, prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą.
 • Orzekamy w sprawach kształcenia i wychowania specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno  – wychowawczych.
 • Ofertę poradni kierujemy do dzieci, młodzieży, rodzin, nauczycieli, grup rówieśniczych.
 • Naszym zadaniem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania umiejętności społecznych.
 • Uczestniczymy w procesie integracji osób niepełnosprawnych w środowisku.
 • Zapewniamy profesjonalną i życzliwą pomoc. Służymy wiedzą i informacją.
 • Wspieramy kształtowanie umiejętności wychowawczych i społecznych rodziców i nauczycieli.
 • Promujemy zdrowy styl życia i działania profilaktyczne.
 • Doradzamy uczniom w wyborze kierunku kształcenia, zawodu, planowaniu kariery zawodowej.
 • Pomagamy w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności szkolnych.
 • Wspieramy funkcjonowanie dziecka i rodziny.
 • Uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z rozwojem dzieci i młodzieży oraz wychowaniem, pragniemy pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.