ZAPISY NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zapisy na terapię logopedyczną będą się odbywały wg następującego harmonogramu:

PORADNIA W ZIELONCE

  1. składanie kart zgłoszeniowych drogą elektroniczną: pppzielonka@wp.pl   30.08.2021 r.- 03.09.2021 r.
  2. składanie kart osobiście w sekretariacie lub wyznaczonym  gabinecie     

31.08.2021r. (wtorek)  – godz. 10-14

02.09.2021r. (czwartek) – godz. 14-18

FILIA W ZĄBKACH

  1. składanie kart zgłoszeniowych drogą elektroniczną: filia@pppzielonka.pl 30.08.2021 r.- 03.09.2021 r.
  2. składanie kart osobiście w sekretariacie

30.08.2021 r. godz. 11-17

31.08.2021 r. godz. 8-14

01-03.09.2021 r. godz. 8-16

KARTY ZGŁOSZENIOWE są do pobrania na stronie internetowej poradni (TUTAJ) lub w sekretariacie

  • kwalifikacja dzieci na terapię przez zespół logopedów poradni – 06.09.2021 r.- 07.09.2021 r.
  • informacja do rodziców o przyjęciu dziecka na terapię bądź odmowie przyjęcia dziecka (telefoniczna bądź mailowa) – 08.09.2021 r.-10.09.2021 r.  
Skip to content